Türk Ceza Hukuku Derneği

Fermat
 • SAVAŞ SUÇLARI HUKUKÇUSU VE İNSAN HAKLARI ŞAMPİYONU M. CHERIF BASSIOUNI 79'UNDA ÖLDÜ  

  MARLISE SIMONSOCT. 4,2017 tarafından kaleme alındı

  İki savaş suçları mahkemesinin kurulmasına yardım eden ve modern uluslararası ceza hukukunun babası olarak kabul edilen, Mısır asıllı -Amerikalı tanınmış hukukçu M. Ceherif Bassiouni 25 Eylülde Şikago'daki evinde öldü. 79 yaşındaydı.

  Ailesi ölüm nedeninin bir kanser türü olan çoklu miyelomdan kaynaklı komplikasyonlar olduğunu açıkladı.

  Sayın Bassiouni (bass-ii-yuu-şeklinde telaffuz edilir) Mısır'ın önde gelen bir ailesinden olup örnek bir entelektüel, diplomat ve insan hakları aktivistinin karışarak vücut bulmuş halidir. Akademik hayatında olduğu gibi çatışma bölgelerinde suçları araştırıp ifşa etmekte de zorlanmıştır. Üniversitelerde ders verdi. Birleşmiş Milletler için çalıştı ve hükümetlere danışmanlık etti.

  Sayın Bassiouni kitaplarında, hukuk dergilerinde, seminer ve çatışma bölgelerine ilişkin raporlarında insanlığa karşı suçlar ve soy kırım da dahil olmak üzere en ağır uluslararası suçları ihtimamla tanımladı. Yasadan önceki failleri sorumlu tutacak yeni yolların şekillenmesine yardımcı oldu.

  1990’ların başında, mahkemeler kurulmadan çok önce Bosna’daki Müslüman ve Katolik kadınlara yönelik büyük boyutlardaki cinsel istismarı savaş suçu olarak ifşa etti ve Bosnalı Sırpların tecavüzü etnik temizlik uğruna, tüm toplumları kendi topraklarından atmak için bir araç olarak kullandıkları söyledi.

  Bilge ve şevkli var oluşuyla bir uluslararası avukat ve hakimler topluluğu yetiştirdi. Birleşik Devletler ve Avrupa’da enstütüler yönetip pek çok yerde ders verirken bir yandan da 35 kitap, 40 yakın düzenlenmiş cilt ve 270 den fazla makale ve hukuki inceleme yazısı rafları dolduran iş kolik bir yazardı. Ve hiç durmadı.

   

  Hepinize sevgilerimle

  John Vervaele

  UCHD Başkanı

 •  

   

   

   

   

   

   

  Applications are open for the Specialisation Course on Cases related to Financial Crime, Money Laundering, and Terrorism Financing: Patterns and Legal Issues

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Click here to download the 2017 AIDP newsletter (in English, French and Spanish).