Türk Ceza Hukuku Derneği

Fermat
 •  

 • Apply now for the Specialisation Course on The Exercise of Defence Rights in International Investigations within the EU, Siracusa, March 15-17, 2018

  Applications are open for the Specialisation Course on “The Exercise of Defence Rights in International Investigations within the European Union, which will be held from 15-17 March 2018 at the Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights’ headquarters in Siracusa, Italy (a UNESCO World Heritage Site).

   

  This Specialisation Course is part of the International Defence Counsel Training Programme. Launched in 2017 by the Siracusa International Institute, it is the first multifaceted and globally-oriented programme specifically designed for international defence lawyers, in-house counsel and jurists dealing with cases related to international crimes before national an d international jurisdictions, including crimes of a transnational nature.

   

  The Specialisation Course on “The Exercise of Defence Rights in International Investigations within the European Union”  is designed for national lawyers, in-house counsel, and international legal practitioners appointed to defend clients in criminal cases that may be covered by legislation created or inspired by the European Union.  It will analyse the roles and responsibilities of the international and national regulatory, enforcement and supervisory bodies in this field.  The Course will also focus on defence techniques for internatio nal legal cooperation in European Criminal Law matters, mutual recognition of judicial decisions, instruments like the European Investigation Order, the European Arrest Warrant and the role of Eurojust and Europol.

   

  DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

 • 15-17 Mart 2018 Tarihleri Arasında Siracusa’da Gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Dâhilinde Uluslararası Soruşturmalarda Savunma Haklarının Kullanımına İlişkin Uzmanlaşma Kursu İçin Şimdi Başvurun

   

  15-17 Mart 2018 tarihleri arasında İtalya’da Ceza Adaleti ve İnsan Hakları Uluslararası Enstitüsünün merkezinin bulunduğu Siracusa’da (bir UNESCO Dünya Mirası) gerçekleştirilecek olan ‘’Avrupa Birliği dâhilinde Uluslararası Soruşturmalarda Savunma Haklarının Kullanımı’’ ile alakalı Uzmanlaşma Kursu için başvurular açılmıştır.

   

  Bu uzmanlaşma kursu Uluslararası Müdafi Eğitim Programının bir parçasıdır. 2017 yılında Siracusa Uluslararası Enstitüsü tarafından başlatılan bu program, spesifik olarak ulusal ya da uluslararası yargı önünde görülen, sınır aşan doğaya sahip suçları da kapsayacak şekilde, uluslararası suçlara ilişkin davalarla ilgilenen uluslararası savunma avukatları, kurum avukatları ve hukukçulara yönelik çok yönlü ve global olarak dizayn edilmiş ilk programdır.

   

  ‘’Avrupa Birliği dâhilinde Uluslararası Soruşturmalarda Savunma Haklarının Kullanımı’’ üzerine olan bu uzmanlaşma kursu ulusal avukatlar, kurum avukatları (hukuk müşavirleri) ve Avrupa Birliği tarafından oluşturulan ya da ilham alınması sonucu mevzuat kapsamına dahil edilen ceza davalarında savunmak üzere tayin edilen uluslararası dava vekilleri (atanmış müdafi) için dizayn edilmiştir. Programda ulusal ve uluslararası düzenlemelerin rolüne ve sorumluluğuna ilişkin analiz yapılacaktır. Ayrıca kurs Avrupa Ceza Hukuku konularında savunma tekniklerine ilişkin uluslararası adli işbirliğine, yargı kararlarının karşılıklı tanınmasına, Avrupa Soruşturma emri gibi enstrümanlara, Avrupa Tutuklama Emri ile Avrupa Adli İşbirliğini Geliştirme Ajansı (Eurojust) ve Avrupa Polis Teşkilatına (Europol) odaklanacaktır.

   

  DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

 • SAVAŞ SUÇLARI HUKUKÇUSU VE İNSAN HAKLARI ŞAMPİYONU M. CHERIF BASSIOUNI 79'UNDA ÖLDÜ  

  MARLISE SIMONSOCT. 4,2017 tarafından kaleme alındı

  İki savaş suçları mahkemesinin kurulmasına yardım eden ve modern uluslararası ceza hukukunun babası olarak kabul edilen, Mısır asıllı -Amerikalı tanınmış hukukçu M. Ceherif Bassiouni 25 Eylülde Şikago'daki evinde öldü. 79 yaşındaydı.

  Ailesi ölüm nedeninin bir kanser türü olan çoklu miyelomdan kaynaklı komplikasyonlar olduğunu açıkladı.

  Sayın Bassiouni (bass-ii-yuu-şeklinde telaffuz edilir) Mısır'ın önde gelen bir ailesinden olup örnek bir entelektüel, diplomat ve insan hakları aktivistinin karışarak vücut bulmuş halidir. Akademik hayatında olduğu gibi çatışma bölgelerinde suçları araştırıp ifşa etmekte de zorlanmıştır. Üniversitelerde ders verdi. Birleşmiş Milletler için çalıştı ve hükümetlere danışmanlık etti.

  Sayın Bassiouni kitaplarında, hukuk dergilerinde, seminer ve çatışma bölgelerine ilişkin raporlarında insanlığa karşı suçlar ve soy kırım da dahil olmak üzere en ağır uluslararası suçları ihtimamla tanımladı. Yasadan önceki failleri sorumlu tutacak yeni yolların şekillenmesine yardımcı oldu.

  1990’ların başında, mahkemeler kurulmadan çok önce Bosna’daki Müslüman ve Katolik kadınlara yönelik büyük boyutlardaki cinsel istismarı savaş suçu olarak ifşa etti ve Bosnalı Sırpların tecavüzü etnik temizlik uğruna, tüm toplumları kendi topraklarından atmak için bir araç olarak kullandıkları söyledi.

  Bilge ve şevkli var oluşuyla bir uluslararası avukat ve hakimler topluluğu yetiştirdi. Birleşik Devletler ve Avrupa’da enstütüler yönetip pek çok yerde ders verirken bir yandan da 35 kitap, 40 yakın düzenlenmiş cilt ve 270 den fazla makale ve hukuki inceleme yazısı rafları dolduran iş kolik bir yazardı. Ve hiç durmadı.

   

  Hepinize sevgilerimle

  John Vervaele

  UCHD Başkanı

 • M. CHERIF BASSIONI, WAR-CRIMES JURIST AND HUMAN RIGHTS CHAMPION, IS DEAD AT 79

  By MARLISE SIMONSOCT. 4, 2017

  M. Cherif Bassiouni, a renowned Egyptian-American jurist who helped found two war–crimes tribunals and was widely regarded as a godfather of modern international criminal justice, died on Sept. 25 at his home in Chicago. He was 79.

  The cause was complications of multiple myeloma, a form of cancer, his family said.

  Mr. Bassiouni (pronounced bass-ee-YOU-nee), a descendant of a prominent Egyptian family, was a mix of quintessential intellectual, diplomat and human rights activist, as comfortable in the Academy as he was investigating and denouncing crimes in conflict zones. He taught at universities, worked for the United Nations and advised governments.

  In boks, law journals, seminars and reports from conflict areas, Mr. Bassiouni elaborated on definitions of the gravest international crimes, including crimes against humanity and genocide. And he helped shape new ways to hold perpetrators accountable before the law.

  In the early 1990s, long before trials were held, he denounced the large-scale sexual abuse of Muslim and Catholic women in Bosnia as war crimes and said that Bosnian Serbs were using rape as a tool of ethnic cleansing, to drive entire communities from their land.

  With his erudition and ebullient presence, he trained a cohort of international lawyers and judges. While running institutes in the United States and Europe and teaching courses in many plaes, he was also a workaholic author whose writings cover several shelves: 35 books. close to 40 edited volumes and more than 270 essays law rewiew articles. And he never stopped.

  Warm regards to all of you,

  John Vervaele

  President of AIDP

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Applications are open for the Specialisation Course on Cases related to Financial Crime, Money Laundering, and Terrorism Financing: Patterns and Legal Issues

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Click here to download the 2017 AIDP newsletter (in English, French and Spanish).

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Please click here to download the program of the conference on "Restrictive measures in the field of terrorism: different perspectives" which will take place on Thursday, June 8, 2017 from 17.30 to 19.00 at the Grand’Chambre of the Court of Cassation in Paris.