Türk Ceza Hukuku Derneği

Fermat

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Üyelik Koşulları

Tüzüğün 6. maddesine göre, Türk Ceza Hukuku Derneği’ne üye olabilmenin koşulları şunlardır:
1) 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak, 
2) Ceza Hukuku doktrin veya uygulaması ile ilgili bir alanda faaliyet gostermiş bir kişi olmak,
3)  5253 sayılı Dernekler Yasası'nın öngördüğü koşullara uygun olmak,
4) Derneğin iki üyesi tarafından önerilmiş bulunmak. 
5) Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,
6) Derneklere üye olmaları yasaklananlar ; dernek ödentilerini ödememe dışında diğer nedenlerle dernek üyeliginden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel yasalarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Yasası’nın 16. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.

Bu koşulları yerine getiren kişiler Yapı Kredi Bankası Ortaköy Şubesi, 67080587 numaralı (IBAN: TR300006701000000067080587) Türk Ceza Hukuku Derneği hesabına 150.-TL Aidat, 100 TL Giriş ücreti olmak üzere toplam 250.-TL yatırmak suretiyle üyelik işlemlerini tamamlayabilirler.

Üyelik Formu

Üyelik Formuna ulaşmak için tıklayınız.