Türk Ceza Hukuku Derneği

Fermat

Yayınlar


Türk Ceza Hukuku Derneği günümüze kadar 26 adet kitap ve dergi yayınlamıştır. Kitapların bir bölümü o yıllarda yapılan sempozyumların yayınları olma özelliğini taşımakta; kimi kitaplar ise Türk Ceza Kanununun, Ceza Muhakemesi Kanununun ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun genel değerlendirmesi özelliğini taşımaktadır.

Türk Ceza Hukuku Derneği’nin kuruluşunda önemli ve unutulmaz katkılarda bulunmuş Ceza Hukukçuları için yayınlaştırılmış armağanlar ise bir diğer bölümü oluşturmaktadır. Bunun yanında Dernek her üç ayda bir Suç ve Ceza adlı dergiyi de yayınlamaktadır.

 

 

TÜRK CEZA HUKUKU DERNEĞİ YAYINLARI
 
-1-
İfade Özgürlüğü ve Türk Ceza
Kanunu
-2-
Türk Ceza Kanunu Tasarısı
-3-
Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı
-4-
Ceza Muhakemesi Yasa Tasarısı
Sempozyumu
       
       
-5-
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
Tasarısı
 
-6-
Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi  
-7-
Yeni Türk Ceza Kanunu
Sempozyumu
  
-8-
Av.Dr.Şükrü Alpaslan
Armağanı
  
       
       
-9-
Türk Ceza Kanununun 2 Yılı  
-10-
Ceza Muhakemesi Kanununun 3 Yılı  
-11-
Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer
Armağanı (2 Cilt)
  
-12-
18. Uluslararası Ceza Hukuku
Kongresi
  
       
       
-13-
18ème Congrès International
de Droit Pénal
-14-
18th International Congress
of Penal Law
-15-
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanunun 4 Yılı
-16-
2010 Anayasa Değişiklikleri
Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı
       
       
     
-17-
Yargıtay Kararları Çerçevesinde
Ceza Hukuku Sempozyumu 2011