Türk Ceza Hukuku Derneği

Fermat

Suç ve Ceza

Künye

Suç ve Ceza Yayın İlkelerimiz için tıklayınız.

2018
 


1
 
TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ HAL

HAKSIZ TAHRİK

UZLAŞTIRMA


2
 
ADİL YARGILANMA HAKKI VE OLAĞANÜSTÜ HAL VEYA YARGI YOLUYLA HUKUK UMUDU
 
2017
 


1-2
 
TCHD

İSTANBUL BAROSU

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE SEMPOZYUMU


-3-
 
-SAVUNMA HAKKI VE CEZA 1 MUHAKEMESİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

-DOĞRUDAN SORGU TANIK VE JÜRİ ARASINDAKİ OYUNU KONTROL ETMEK


-4-
 
-GAZETECİLERİN HABER KAYNAKLARI GİZLİ(mi)DİR

-MACBRİDGE RAPORU

-İŞLENEMEZ SUÇ
 
2016
 


1-2
 
ULUSLARARASI SUÇLAR

TCK'DA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

POLİS VE TOPLUM İKİLEMİ


3-4
 
TCHD - UMUT VAKFI

KONRAD ADENAUER STIFTUNG DERNEĞİ

NEFRET SÖYLEMİ VE SUÇLARI ÇALIŞTAYI
 
2015
 


1-2
 
-TCHD

-ANAYASA HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

-AMICUS CURIAE RAPORU
 
2014
 


1-2
 
-ARAMA VE TARAMA

-SCHRANKEN FÜR EİNE AHNDUNG VÖLKERRECHTLİCHER VERBRECHEN?

-FUNKTIONSWEISE UND ZUSTÄNDIGKEIT DES ISTGH NACH DEM UN-VERTRAG UND ISTGH-STATUT
 
2013
 


-1-
 
-AİDP XIX DÜNYA KONGRESİ

Bilgi Toplumu ve Ceza Hukuku

Hazırlık Kolokyumları

Ceza Muhakemesi (3)

Uluslararası Ceza (4)


-2-
 
-Cinsel Saldırı

-Hukuka Aykırı Delil

-Gizli Soruşturmacı

-6545 Saylı Kanun

-Non Bis İn İdem

-Kin ve Düşmanlığa Tahrik

-Göçmen Kaçakçılığı


-3-4-
 
-BILGI TOPLUMUNA GEÇIŞ SÜRECINDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

-SOSYAL MEDYANIN YÜKSELİŞİ VE BİLGİLENME HAKKI

-SOSYAL MEDYADA TELİF HAKLARI VE REKLAMCILIK
 
2012
 


-1-
 
-İfade Özgürlüğü ve Masumiyet

Karinesi

-FSEK ve Ceza Hukuku

-İletişim Tespiti ve Delil

-Mağdurun Korunması


-2-
 
-ANAYASA ve CEZA HUKUKU ÇALIŞTAYI

17/19 Şubat 2012

Abant-İstanbul


-3-
 
-3. YARGI PAKETİ

6352 SAYILI KANUN


-4-
 
-AİDP XIX DÜNYA KONGRESİ

Bilgi Toplumu ve Ceza Hukuku

Hazırlık Kolokyumları

Genel Hükümler (1)

Özel Hükümler (2)
 
2011
 


-1-
 
-Taksirle Öldürme Suçu

-Hırsızlık Suçu

-Suç Örgütü


-2-
 
-Olası Kasıtla İnsan Öldürme Suçu

-Federal Alman Anayasa Hukukunda

Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi

-Bilgi Edinme Hakkı


-3-
 
-BM Kayıplar Sözleşmesi

-Hayali İhbarcının Gücü

-Kişisel Veriler ve Özel Hayatın Gizliliği


-4-
 
-Hırsızlık ve Malvarlığına Karşı Benzer Suçların Ayrımı

-AİHM'nin İfade Özgürlüğüne Yaklaşımı

-Cezalandırmanın Amacına Dair Teoriler
 
2010
 


-1-
 
-AIDP

-XVIII.Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi ve İstanbul Kararları

-XVIII. International Congress of Penal Law and Istanbul Decisions

-Le XVIII é Congrés International de Droit Pénal et les Décisions D'Istanbul

-El XVIII Congreso Internacional de Derecho Penal y Las Decisiones de Estambul


-2-
 
-Bilişim Suçları

-Çevre Ceza Hukuku

--Alkollü Araç Kullanma Suçu

--Kara Para Aklama Suçu

--Örgütlü Suçlar


-3-
 
-Parlamentonun Hükümeti Denetim araçları

--Organ ve Doku Nakilleri

--Silahlı Çatışmalar ve Çocuk Hakları

--Din ve Vicdan Hürriyeti


-4-
 
-Parmak İzime Dokunma

-Anayasa Mahkemesine Kişisel başvuru

--Madde Bağımlıları ve Tedavi Denetimi

--Şüpheli ve Sanık Hakları

--Suçun Manevi Unsuru
 
2009
 


-1-
 
-Gizli Tanık

-Terörün Avukatı

-İşkence ve Zalimane Muamele

-Türkiye'nin Suçlu Kadınları

-Çok Hukukluluk

-Hukukun Arkeolojisi


-2-
 
-Koruma Tedbirleri ve Tazminat

-(1926-2004) Dünya Ceza Hukuku Kongreleri (I)

-Sporda Ceza Hukuku Sorumluluğu


-3-
 
-Adli Yardımlaşma

-(1926-2004) Dünya Ceza Hukuku Kongreleri (II)

-Hasta Hakları

--Açlık Grevi


-4-
 
-Bilişim Suçu/Dolandırıcılık

-Cezaevlerindeki Sorunlar

-Medya Özgürlüğü

-Bankacılık Kanunu'nda İdari yaptırımlar
 
2008
 


-1-
 
-Yargı Bağımsızlığı

-Terörle Mücadele

-TCK. 301


-2-
 
-Terör

-İnfaz Hukuku

-İnternet

-Kaçakçılıkla Mücadele


-3-
 
-TCK 3 Yılı

-Kredi Kartı

-Cumhurbaşkanı

-Hükmün Açıklanması

-Çek Kanunu


-4-
 
-XVIII. Uluslararası Ceza Hukuku

Kongresi (20-27 Eylül 2009 İstanbul)

-Uluslararası Ceza Adaleti

-Ayrımcılık Yasağı
 

Suç ve Ceza Dergisi Yayın İlkeleri

Suç ve Ceza Dergisi, Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından (TCHD) üç ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili Türkçe’dir. Ancak yabancı dilde yazılan yazılar Yayın Kurulu’nun onayı ile Suç ve Ceza Dergisi’nde, en çok 200 kelimeden oluşan Türkçe yazılmış özeti ile birlikte, yayımlanabilir.

Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bu hüküm yurtdışında Türkçe’den başka dilde yayımlanmış yazıların tercümeleri için uygulanmaz.

Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar bir İngilizce bir de Türkçe yazılmış ve her biri 200 kelimeyi aşmayan özet (abstract) ve ayrıca en az 5 adet anahtar kelime içermek zorundadır.

Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır.

Yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak, bir bütün halinde 10 sayfadan az olmayacak şekilde kaleme alınmış olmalıdır:

Kağıt boyutu: A4

Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Calibri, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotların şu şekilde olması zorunludur:

Kitap için: Yazar soyadı ve adı, eserin adı (italik), eserin yayın yeri ve yılı, sayfa numarası 

Makale için: Yazar soyadı ve adı, makale adı (italik), derginin adı, cilt, sayı, yıl, sayfa numarası (s.)

İnternet sitelerine yapılan atıflarda sitenin tam adına yer verilmesi ve siteye son erişim tarihinin parantez içinde yer alması gerekmektedir.

Yazının sonunda “Kaynakça” bölümü bulunmalı ve makalede atıf yapılan eserlerin listesine atıf yapılan yazarın soyadına göre alfabetik sırayla yer verilmelidir.

Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayım ilkelerine uygun olmadığı saptanan yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayım ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.

Makalenin hakemli olarak yayımlanması talep edilirse, Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirmesi yapılan ve yayım ilkelerine uygun olduğu saptanan bu yazılar, hakem incelemesine gönderilir. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Yazar, bu durumdan en kısa sürede haberdar edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir. Hakem incelemesinden geçen yazı “Hakemli” ibaresi eklenerek yayımlanır. 

Hakemli yayımlanması talep edilmeyen yazıların hakem incelemesinden geçmesi zorunlu değildir.

Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların basılı ve elektronik tüm yayın hakları Türk Ceza Hukuku Derneği’ne aittir. Yazılar Türk Ceza Hukuku Derneği’nin www.tchd.org.tr adresinde dijital ortamda yayımlanacaktır ve yazar sayısı kadar dergi basımı yapılacaktır. Yazara bir adet dergi gönderilecektir. Yazar kendisine bir telif ücreti ödenmeyeceğini ve bu yazıdan doğan tüm maddi haklarını Türk Ceza Hukuku Derneği’ne devrettiğini kabul etmiştir.

Suç ve Ceza Dergisi’nin Mart sayısı için son yazı kabul tarihi 1 Şubat ; Haziran sayısı için son yazı kabul tarihi ise 1 Mayıs ;  Eylül sayısı için son yazı kabul tarihi 1 Ağustos ; Aralık sayısı için son yazı kabul tarihi ise 1 Kasım olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerden sonra gönderilecek yazılar, takip eden sayı için yayın değerlendirme listesine alınacaktır.

Suç ve Ceza Dergisi’nde yayımlanması istenen yazıların, konu kısmına “Suç ve Ceza Dergisi – Makale” yazılmak suretiyle aşağıdaki e-posta adresine yazara ait ORCID numarası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir:

bilgi@tchd.org.tr

Künye

SUÇ VE CEZA
CRIMEN E POENA

CEZA HUKUKU DERGİSİ
ISSN: 1308-0474

Sahibi
Türk Ceza Hukuku Derneği İktisadi İşletmesi adına
Av. Mehmet İpek (İstanbul Barosu, mehmet@ipekakin.com)

 

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Köksal Bayraktar (Galatasaray Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, info@bayraktarhukuk.com)

 

Sorumlu Müdür
Av. Mehmet Oral (İstanbul Barosu, mehmet.oral@libertehukuk.com)

 

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Güçlü Akyürek (MEF Üniversitesi, akyurekg@mef.edu.tr)

Dr. Mualla Buket Soygüt Arslan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, buket.arslan@bilgi.edu.tr)

Av. Tuğçe Duygu Köksal (İstanbul Barosu, tugceduygukoksal@gmail.com)

Arş. Gör. Aras Turay (İstanbul Bilgi Üniversitesi, aras.turay@bilgi.edu.tr)

Arş. Gör. Yeşim Yılmaz (Altınbaş Üniversitesi, yesim.yilmaz@altinbas.edu.tr)

Av. Müşerref Gözde Kaya (İstanbul Barosu, gkaya@yakalin.av.tr)

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Köksal Bayraktar (Galatasaray Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Erdener Yurtcan (İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu (Bahçeşehir Üniversitesi)

Doç. Dr. Güçlü Akyürek (MEF Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan Sınar (Altınbaş Üniversitesi)

Dr. Sinan Altunç (Bahçeşehir Üniversitesi)

Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Dr. Barış Erman (Yeditepe Üniversitesi)

Dr. Mualla Buket Soygüt Arslan (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Av. Kemal Kumkumoğlu (İstanbul Barosu)

Av. Fikret İlkiz (İstanbul Barosu)

Av. Hasan Fehmi Demir (İstanbul Barosu)

Av. Dr. Salih Oktar (İstanbul Barosu)

 

Copyright Türk Ceza Hukuku Derneği

  • Türk Ceza Hukuku Derneği yayınıdır.
  • Üç ayda bir yayınlanır
     

İletişim Adresi
Türk Ceza Hukuku Derneği Lale Sokak, No: 15 1. Levent - İstanbul

 

e-Posta : bilgi@tchd.org.tr

 

Basım Yeri
Birlik Fotokopi Baskı Ozalit Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Nispetiye Mah. Birlik Sokak No: 2 Nevin Arıcan Plaza 1. Levent/Beşiktaş/İST.

Tel: (0212) 269 30 00 (Sertifika No. 20179)