Türk Ceza Hukuku Derneği

Fermat

Suç ve Ceza

                                                                  2017                                                                           

 

           

                      1-2

                               TCHD

                    İSTANBUL BAROSU

      İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE SEMPOZYUMU

 

                                                                   2016                                                                          

 

                                                                                                                     

                                                                                               1-2                                                      3-4   

                                                                                 ULUSLARARASI SUÇLAR                                              TCHD - UMUT VAKFI

                                                                           TCK'DA GÜVENLİK TEDBİRLERİ                        KONRAD ADENAUER STIFTUNG DERNEĞİ

                                                                              POLİS VE TOPLUM İKİLEMİ                             NEFRET SÖYLEMİ VE SUÇLARI ÇALIŞTAYI

 

                                                                      2015                                                                

 

     

                1-2

                     TCHD

   ANAYASA HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

                   AMICUS CURIAE RAPORU

 

2013
 
-1-
-AİDP XIX DÜNYA KONGRESİ
Bilgi Toplumu ve Ceza Hukuku
Hazırlık Kolokyumları
Ceza Muhakemesi (3)
Uluslararası Ceza (4)
-2-
-Cinsel Saldırı
-Hukuka Aykırı Delil
-Gizli Soruşturmacı
-6545 Saylı Kanun
-Non Bis İn İdem
-Kin ve Düşmanlığa Tahrik
-Göçmen Kaçakçılığı
   

 

 

2012
 
-1-
-İfade Özgürlüğü ve Masumiyet
Karinesi
-FSEK ve Ceza Hukuku
-İletişim Tespiti ve Delil
-Mağdurun Korunması
-2-
-ANAYASA ve CEZA HUKUKU ÇALIŞTAYI
17/19 Şubat 2012
Abant-İstanbul

 
-3-
-3. YARGI PAKETİ
6352 SAYILI KANUN
-4-
-AİDP XIX DÜNYA KONGRESİ
Bilgi Toplumu ve Ceza Hukuku
Hazırlık Kolokyumları
Genel Hükümler (1)
Özel Hükümler (2)

 

2011
 
-1-
-Taksirle Öldürme Suçu
-Hırsızlık Suçu
-Suç Örgütü
-2-
-Olası Kasıtla İnsan Öldürme Suçu
-Federal Alman Anayasa Hukukunda
Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi
-Bilgi Edinme Hakkı
-3-
-BM Kayıplar Sözleşmesi
-Hayali İhbarcının Gücü
-Kişisel Veriler ve Özel Hayatın
Gizliliği
-4-
-Hırsızlık ve Malvarlığına Karşı
Benzer Suçların Ayrımı
-AİHM'nin İfade Özgürlüğüne
Yaklaşımı
-Cezalandırmanın Amacına
Dair Teoriler

 

2010
 
-1-
-AIDP
-XVIII.Uluslararası Ceza Hukuku
Kongresi ve İstanbul Kararları
-XVIII. International Congress of
Penal Law and Istanbul Decisions
-Le XVIII é Congrés International
de Droit Pénal et les Décisions D'Istanbul
-El XVIII Congreso Internacional de
Derecho Penal y Las Decisiones
de Estambul
-2-
-Bilişim Suçları
-Çevre Ceza Hukuku
--Alkollü Araç Kullanma Suçu
--Kara Para Aklama Suçu
--Örgütlü Suçlar
-3-
-Parlamentonun Hükümeti Denetim
araçları
--Organ ve Doku Nakilleri
--Silahlı Çatışmalar ve Çocuk Hakları
--Din ve Vicdan Hürriyeti
-4-
-Parmak İzime Dokunma
-Anayasa Mahkemesine Kişisel
-başvuru
--Madde Bağımlıları ve Tedavi Denetimi
--Şüpheli ve Sanık Hakları
--Suçun Manevi Unsuru

 

2009
 
-1-
-Gizli Tanık
-Terörün Avukatı
-İşkence ve Zalimane Muamele
-Türkiye'nin Suçlu Kadınları
-Çok Hukukluluk
-Hukukun Arkeolojisi
-2-
-Koruma Tedbirleri ve Tazminat
-(1926-2004) Dünya Ceza Hukuku
Kongreleri (I)
-Sporda Ceza Hukuku Sorumluluğu
-3-
-Adli Yardımlaşma
-(1926-2004) Dünya Ceza Hukuku
Kongreleri (II)
-Hasta Hakları
--Açlık Grevi
-4-
-Bilişim Suçu/Dolandırıcılık
-Cezaevlerindeki Sorunlar
-Medya Özgürlüğü
-Bankacılık Kanunu'nda İdari yaptırımlar

 

2008
 
-1-
-Yargı Bağımsızlığı
-Terörle Mücadele
-TCK. 301
-2-
-Terör
-İnfaz Hukuku
-İnternet
-Kaçakçılıkla Mücadele
-3-
-TCK 3 Yılı
-Kredi Kartı
-Cumhurbaşkanı
-Hükmün Açıklanması
-Çek Kanunu
-4-
-XVIII. Uluslararası Ceza Hukuku
Kongresi (20-27 Eylül 2009 İstanbul)
-Uluslararası Ceza Adaleti
-Ayrımcılık Yasağı