Türk Ceza Hukuku Derneği

Fermat
 • Program için afişin üzerine tıklayınız.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Program için afişin üzerine tıklayınız.

   

 • TÜRK CEZA HUKUKU DERNEĞİ'NİN AÇIKLAMASIDIR

   

  Anayasasının ikinci maddesinde  nitelikleri belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “...insan haklarına saygılı...”, “...demokratik...”, “...laik...”, “...sosyal bir hukuk devleti...” olarak    tanımlanmıştır.

  Bu niteliklerin yaşama geçirilebilmesi için, TBMM tarafından kullanılan yasama yetkisinin “devredilemeyeceği”, yürütme yetkisinin “Anayasa ve kanunlara uygun olarak” yerine getirileceği ve yargı yetkisinin “bağımsız mahkemelerce” kullanılacağı hükümlerine yer verilerek, kamusal gücün tek elde toplanmasını önlemek amacı ile kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenmiştir.

   

  Bütün bu ilkelerin, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini hiç bir kişi ve kuruma gönül borcu duymaksızın, özgürce ve güvenlik içerisinde kullanabilmeleri amacına yönelik olduğu kuşkusuzdur.

  Toplumun bir arada barış ve güvenlik içinde yaşamasının güvencesini oluşturan Anayasa, sadece kurucu prensipleri belirlemekle yetinmemiş, temel hak ve hürriyetleri tek tek sayarak, kullanılması ve sınırlanmasının hangi ilkelere dayalı olarak ve nasıl yapılabileceğini de açıkça düzenlemiş, onbirinci maddesi ile Anayasa hükümlerinin “...yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları” olduğunu açıkça belirtmiştir.

  Metnin tamamı için tıklayınız. 

   

   

 •  

  XX. AIDP – IAPL ULUSLARARASI CEZA HUKUKU KONGRESİ

   

  Her 5 yılda bir düzenlenen Uluslararası Ceza Hukuku Kongresinin XX.si, CEZA ADALETİ VE TİCARİ FAALİYETLER konusunda gerçekleştirilecektir. Daha önce düzenlenen kongrelerde olduğu gibi tespit edilen konu başlıkları, 4 ayrı ülkede gerçekleştirilecek olan 4 ayrı kolokyumla ulusal raporlara bağlandıktan sonra, nihai olarak Kongrede tartışılıp karara bağlanacaktır.

   

  Bilindiği üzere, AIDP’nin Türkiye komitesi olan Derneğimiz uluslararası olarak düzenlenen bu kongrelere ulusal raporu hazırlayarak katılmaktadır. Bu sebeple aşağıda belirttiğimiz konu başlıkları ve sorular dikkate alınarak, siz Ceza Hukukçularının ulusal raporun hazırlanmasına katkı sunmasını rica etmekteyiz.

  Kolokyum konularına ilişkin kavram raporu ve açıklanan iki kolokyumun soru metinleri aşağıdadır;

   

   

  Saygılarımızla.

   

 • GENEL KURUL SONUCU VE GÖREV DAĞILIMI

  Türk Ceza Hukuku Derneği'nin Olağan Genel Kurulu 21.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş ve oluşan Yönetim Kurulu tarafından 08.01.2016 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, aşağıdaki gibi görev dağılımı yapılmıştır:

   

  ASİL ÜYELER:

  Av. Hasan Fehmi Demir (Dernek Başkanı), Av. Mehmet İpek (Genel Sekreter), Av. Salih Oktar (Başkan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kurt (Başkan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Barış Erman (Genel Sekreter Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar (Genel Sekreter Yardımcısı), Prof. Dr. Duygun Yarsuvat (Üye), Prof. Dr. A. Köksal Bayraktar (Üye), Yrd. Doç. Dr. Güçlü Akyürek (Üye), Yrd. Doç. Dr. Sinan Altunç (Üye), 
   
  YEDEK ÜYELER:

  Av. Mehmet Oral, Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal, Av. Kazım Yiğit Akalın (Sayman), Yrd. Doç. Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz, Yrd. Doç. Dr. Murat Önok, Yrd. Doç. Dr. Mualla Buket Soygüt Arslan
   

  Türk Ceza Hukuku Derneği

  Yönetim Kurulu

   

   

 • 28 Kasım 2015 tarihinde barışı savunan ve çatışmaların durması için çağrıda bulunduğu sırada alçakça bir cinayete kurban giden Diyarbakır Baro Başkanı Av. Tahir Elçi’nin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz.

  Herkese sabır ve başsağlığı diliyoruz. Faillerin ve asıl sorumluların yakalanması ve yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağız. 

 • YAYIN YASAKLAMAK SANSÜRDÜR

  10 Ekim 2015 günü Ankara Tren Garı yakınında patlayan 2 ayrı bomba nedeniyle Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb yayınların yapılmasının” YASAKLANMASINA karar verilmiştir.

  Anayasanın 28 inci maddesine göre basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar içinde hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere olaylar hakkında yayım yasağı konamaz. Bu durumda henüz olayla ilgili açılmış veya devam eden bir ceza davası bulunmadığına göre Ankara’da meydana gelen katliamla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri yayınlarının yasaklanması sansürdür ve hukuka aykırıdır.  

   

 • 25 MAYIS 2015 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ'NE, 6638 SAYILI KANUN (İÇ GÜVENLİK PAKETİ) İLE İLGİLİ OLARAK, ANAYASA HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ VE DERNEĞİMİZ TARAFINDAN BİRLİKTE HAZIRLANMIŞ OLAN "AMICUS CURIAE RAPORU" TAKDİM EDİLMİŞTİR.

  RAPORU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.